Probe de admitere

Educație fizică și sportivă / Sport și performanță motrică (ÎF/ÎFR)

 1. Vizită medicală – probă eliminatorie (notată cu admis/respins) 
 2. Concurs de admitere:
  • 70% probă practică 
   • - Proba 1 - Testarea capacităţii motrice generale - 50%;
   • - Proba 2 - Testarea capacităţii motrice specifice - 50%
  • 30% media examenului de bacalaureat
Media finală = 0,7 (P1 x 0,5 + P2 x 0,5) + 0,3 x Mbac (toate probele sunt obligatorii)

Kinetoterapie și motricitate specială (ÎF)

 1. Vizită medicală - probă eliminatorie (notată cu admis/respins) 
 2. Probă practică - testarea capacității motrice generale - probă eliminatorie (notată cu admis/respins)
 3. Concurs de admitere:
  • 80% proba teoretică (test grilă Biologie clasa a XI-a), Notă 1
  • 20% media examenului de bacalaureat, Notă 2
Media finală = 0,8 Notă 1 + 0,2 x Mbac (toate probele sunt obligatorii)

Criterii de departajare

Educație fizică și sporturi montane (ÎF/ÎFR)

La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. nota obţinută la P1 (testarea capacității motrice generale)
 2. nota obţinută la P2 (testarea capacității motrice specifice)
 3. media examenului de bacalaureat

Sport și performanță motrică (ÎF/ÎFR)

La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)
 2. nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)
 3. media examenului de bacalaureat

Kinetoterapie și motricitate specială (ÎF)

La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. nota obţinută la proba teoretică 
 2. media examenului de bacalaureat
 

Descriere probe concurs

 1. metodologie vizită medicală: video / doc
 2. testarea capacității motrice generale (EFS + SPM) feminin, masculin
 3. testarea capacității motrice generale (KMS) feminin + masculin
 4. testarea capacității motrice specifice: fotbal, volei, baschet, handbal

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei

Taxa de școlarizare:

 • • Educație fizică și sport (IF și IFR): 3.000 de lei/an
 • • Sport și performanță motrică (IF și IFR): 3.000 de lei/an
 • • Kinetoterapie și motricitate specială: 3.500 de lei/an

Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de examen:

 • 70% nota de la examenul de diplomă / licență
 • 30% nota obținută la examenul oral - Noțiuni fundamentale, perspective și direcții de evoluție teoretico-aplicative și de cercetare specifice domeniului
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Notă licență
 2. Notă examen oral
 3. Media examenului de bacalaureat

Taxe

 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro