Planificare vizită medicală & Testarea capacității motrice generale  - 09.09.2018

Planificare Testarea capacității motrice specifice - 10.09.2018  

 

Condiții de admitere

Educație fizică și sportivă / Sport și performanță motrică (IF/IFR)

 1. Vizită medicală – probă eliminatorie (notată cu admis/respins)
 2. Concurs de admitere:
  • 70% proba practică și teoretică 
   • - Proba 1 - Testarea capacităţii motrice generale 50%;
   • - Proba 2 - Testarea capacităţii motrice specifice 50%
  • 30% media examenului de bacalaureat
Media finală = 0,7 (P1 x 0,5 + P2 x 0,5) + Mbac x 0,3 (toate probele sunt obligatorii)

Educație fizică și sporturi montane (IF/IFR)

La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. nota obţinută la P1 (testarea capacității motrice generale)
 2. nota obţinută la P2 (testarea capacității motrice specifice)
 3. media examenului de bacalaureat

Sport și performanță motrică (IF/IFR)

La medii egale departajarea se face în funcție de:
 1. nota obţinută la P2 (Testarea capacității motrice specifice)
 2. nota obţinută la P1 (Testarea capacității motrice generale)
 3. media examenului de bacalaureatTaxe

Taxa de înscriere: 200 de lei

Taxa de școlarizare:

 • • Educație fizică și sport (IF și IFR): 3.000 de lei/an
 • • Sport și performanță motrică (IF și IFR): 3.000 de lei/an
 • • Kinetoterapie și motricitate specială: 3.500 de lei/an

Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul D (Str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 Planificare examinare orală - 10.09.2018
 
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70% nota de la examenul de diplomă / licență
 • 30% nota obținută la examenul oral
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Notă licență
 2. Notă examen oral
 3. Media examenului de bacalaureat

Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro