Informații pentru admitere

 

 Informații concurs admitere - sesiunea septembrie 2021

Planificarea candidaților Vizita medicală & Proba I - Testarea capacităților motrice generale (EFS + SPM) 

Planificarea candidaților Vizita medicală - KMS 

Planificarea candidaților Proba I - Cunoștințe teoretice de specialitate (test grilă Biologie clasa a XI-a) - KMS 

Planificarea candidaților examinare orală (ciclul master) 

 

 

Locuri disponibile sesiunea septembrie 2021

Procedură înscriere

Acte necesare înscriere

Taxe

Candidați scutiți de taxa de înscriere

Criterii candidați olimpici

Descriere probe concurs

Stabilire medie admitere & criterii de departajare

Calendar admitere licență

Calendar admitere master

Model examen scris KMS (model grilă concurs)

Model întrebări examen scris KMS (extras subiecte concurs iulie 2018)

Tematică examinare orală ciclul master

Limitări epidemiologice

 

Prezentare ofertă educațională - cicul licență

Prezentare ofertă educațională - ciclul master

Contact

 

 

 

 

 

 

Informații concurs admitere - sesiunea iulie 2021 

 

Planificarea candidaților Vizită medicală  & Proba I - Testarea capacităților motrice generale (EFS + SPM)

 Planificarea candidaților examinare orală (ciclul master)

Planificarea candidaților Vizită medicală (KMS)

Planificarea candidaților Proba I - Cunoștințe teoretice de specialitate (test grilă Biologie cls. a XI-a) - KMS

 

 Limitări epidemiologice

 

Procedură înscriere

Acte necesare înscriere

Candidați scutiți de taxa de înscriere

Număr locuri

Criterii candidați olimpici

Calendar admitere licență

Calendar admitere master

Descriere probe concurs ciclul licență & master

Model examen scris KMS (model grilă concurs) 

Model întrebări examen scris KMS (extras subiecte concurs iulie 2018)

Stabilire medie admitere & criterii departajare

Taxe

Tematică examinare orală ciclul master

 

Prezentare ofertă educațională - ciclul licență

Prezentare ofertă educațională - ciclul master

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2021-2022:

 • pentru programele de studii EFS + SPM: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,3 + notă Probă practică (testarea capacităților motrice generale) x 0,7
 • pentru programul de studii KMS: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,3 + notă Probă scrisă x 0,7

 

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. notă probă practică / probă scrisă;
 2. medie examen bacalaureat;
 3. media anilor de studiu ciclul liceal;

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2021-2022:

 • pentru programele de studii DPP, PSMS, EFȘAMTL și PRMSFEF: Media de admitere = media examenului de licență x 0,3 + notă Examinare orală x 0,7

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. notă examinare orală;
 2. medie examen licență;
 3. medie Bacalaureat.

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro