Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2020-2021:

 • pentru programele de studii EFS + SPM: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,3 + notă / medie disciplina Educație fizică (anii de liceu) x 0,7
 • pentru programul de studii KMS: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,7 + notă / medie disciplina Educație fizică (anii de liceu) x 0,3

Obs: pentru absolvenții liceelor cu profil sportiv (LPS), disciplina Educație fizică este asimilată cu disciplina Pregătire sportivă practică de specialitate 

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. media anilor de studiu ai ciclului liceal;
 2. media clasei a XII - a;

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2020-2021:

 • pentru programele de studii DPP, PSMS, EFȘAMTL și PRMSFEF: Media de admitere = media examenului de licență x 0,7 + media anilor de studii (ciclul licență) x 0,3

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. medie examen bacalaureat
 2. media ultimului an de studiu al ciclului licență

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro