Informații pentru admitere

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2022-2023:

 

pentru programele de studii EFS + SPM:
Vizită medicală - probă eliminatorie
Media de admitere = notă Probă practică x 0,7 + notă examen bacalaureat x 0,3
 
pentru programul de studii KMS:
Vizită medicală - probă eliminatorie
Media de admitere = notă Probă practică x 0,2 + notă Probă scrisă x 0,3 + notă examen bacalaureat x 0,3

 

Criterii departajare candidați la medii egale (EFS + SPM)
1. notă probă practică;
2. medie examen bacalaureat;
3. media anilor de studiu ciclul liceal;
 
Criterii departajare candidați la medii egale (KMS)
1. notă probă scrisă;
2. notă probă practică;
3. medie examen bacalaureat;

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2022-2023:

 

pentru programele de studii DPP, PSMS, EFȘAMTL și PRMSFEF:
Media de admitere = media examenului de licență x 0,3 + notă Examinare orală x 0,7

 

Criterii departajare candidați la medii egale

  1. notă examinare orală;
  2. medie examen licență;
  3. medie Bacalaureat.

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
  • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro