Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2021-2022:

 • pentru programele de studii EFS + SPM: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,3 + notă Probă practică (testarea capacităților motrice generale) x 0,7
 • pentru programul de studii KMS: Media de admitere = notă examen bacalaureat x 0,3 + notă Probă scrisă x 0,7

 

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. notă probă practică / probă scrisă;
 2. medie examen bacalaureat;
 3. media anilor de studiu ciclul liceal;

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Stabilire Medie de admitere - concurs admitere anul universitar 2021-2022:

 • pentru programele de studii DPP, PSMS, EFȘAMTL și PRMSFEF: Media de admitere = media examenului de licență x 0,3 + notă Examinare orală x 0,7

 

Criterii departajare candidați la medii egale

 1. notă examinare orală;
 2. medie examen licență;
 3. medie Bacalaureat.

 

Taxa de studii - 3500 lei / an

 

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Știința sportului și educației fizice – 4.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici. Sau la casieria din corpul D (Str. Universității, nr. 1).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro