Despre Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

De peste 25 de ani FEFSM își desfășoară activitatea cu succes în Brașov, formând specialiști valoroși și devotați profesiunii alese atât pentru România, cât și pentru străinătate. Eforturile și dăruirea cadrelor didactice au ca rezultat situarea instituției noastre între primele trei facultăți de profil din țară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipă.