Info sesiune prelungită & scutire frecvență semestrul II, 2020-2021

medalii

 

Cererile însoțite de documente justificative privind acordarea scutirii de frecvență și sesiunii prelungite pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021, se vor depune la secretariatul facultății până în data de 15 aprilie 2021, ora 14.00.
Conform reglementărilor stabilite la nivel de facultate, dovezile atașate cererilor se depun în original, din conținutul acestora reieșind calitatea de component al loturilor naționale sau al cluburilor/asociațiilor sportive.
Solicitările neclare, incomplete sau în copie/fax/format electronic pot constitui motiv pentru neacordarea eventualelor facilitați.

  

Prodecan cu activitatea studențască și legătura cu mediul economic și socio-cultural
Lect.dr. Ioana CURIȚIANU

 

Model cerere