Info sesiune prelungită & scutire frecvență

medalii

 

Cererile însoțite de documente justificative privind acordarea scutirii de frecvență și sesiunii prelungite pentru semestrul al  II-lea al anului universitar 2022-2023, se vor depune la secretariatul facultății până în data de 17 aprilie 2023, ora 14.00. Conform reglementărilor stabilite la nivel de facultate, dovezile atașate cererilor se depun în original, din conținutul acestora reieșind calitatea de component al loturilor naționale sau al cluburilor/asociațiilor sportive.

Solicitările neclare, incomplete sau în copie/fax/format electronic pot constitui motiv pentru neacordarea eventualelor facilitați.

 

Descarcă cererea tip