Solicitări acordare scutire frecvență și sesiune prelungită semestrul I, 2019-2020

medalii

 

Cererile însoțite de documente justificative privind acordarea scutirii de frecvență și sesiunii prelungite pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020 se vor depune la secretariatul facultății până în data de 15 noiembrie 2019, ora 14:00. Conform reglementărilor stabilite la nivel de facultate, dovezile atașate solicitărilor trebuie să fie depuse în original, din conținutul acestora reieșind calitatea de component al loturilor naționale sau al cluburilor / asociațiilor sportive. Solicitările neclare, incomplete sau în copie / fax / electronic se pot constitui în motive pentru neacordarea eventualelor facilități. 

Model cerere