Faza a  II-a, licență, sesiunea septembrie - 18.09.2021

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Educație fizică și sportivă
Sport și performanță motrică
     
CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE