Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Știința Sportului şi Educației Fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe teoretico-aplicative din sfera psihomotricității în vederea îmbunătățirii calității vieții şi a eficientizării activităților profesionale, își perfecționează capacitățile de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării cercetării pe componenta de psihomotricitate. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul fundamental al Științei Sportului și Educației Fizice.

 

Discipline studiate: Teorii ale învățării și perfecționării psihomotrice, Tehnici de cercetare interdisciplinară, Statistica aplicată în psihomotricitate, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Cercetător în Educație Fizică şi Sport, Inspector școlar pentru educație permanentă, Consilier învățământ, Expert învățământ, Asistent de cercetare în pedagogie, consilier pentru tineret, inspector școlar pentru proiecte educaționale, Specialist în activitatea de coaching, Consilier sportiv, Evaluator proiecte.

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Discipline studiate: modificări adaptive ale organismului în efortul fizic, știința sportului , metode de refacere și recuperare după efort, știința comunicării în antrenamentul sportiv metode avansate de cercetare în sport.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor - antrenor în cluburi sportive şcolare şi în asociații sportive; profesor – antrenor în cluburi sportive de drept privat; preparator fizic - funcționar public în structurile administrative specifice locale şi centrale (DJTS, MTS); manager în unități de profil (de stat şi de drept privat); consilier sportiv, impresar sportiv;