Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Știința Sportului şi Educației Fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe teoretico-aplicative din sfera psihomotricității în vederea îmbunătățirii calității vieții şi a eficientizării activităților profesionale, își perfecționează capacitățile de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării cercetării pe componenta de psihomotricitate. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul fundamental al Științei Sportului și Educației Fizice.

 

Discipline studiate: Teorii ale învățării și perfecționării psihomotrice, Tehnici de cercetare interdisciplinară, Statistica aplicată în psihomotricitate, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Cercetător în Educație Fizică şi Sport, Inspector școlar pentru educație permanentă, Consilier învățământ, Expert învățământ, Asistent de cercetare în pedagogie, consilier pentru tineret, inspector școlar pentru proiecte educaționale, Specialist în activitatea de coaching, Consilier sportiv, Evaluator proiecte.

 

Coordonator program studiu - conf.dr. Ioan TURCU

 

Plan învățământ DPP

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Discipline studiate: Modificări adaptive ale organismului în efortul fizic, Știința sportului , Metode de refacere și recuperare după efort, Știința comunicării în antrenamentul sportiv, Metode avansate de cercetare în sport.

 

Perspective după finalizarea studiilor: cadru didactic în sistemul național de învățământ (îndeplinind și criteriile specifice minimale - absolvirea modulelor psihopedagogice), profesor - antrenor în cluburi sportive şcolare şi în asociații sportive; profesor – antrenor în cluburi sportive de drept privat; preparator fizic - funcționar public în structurile administrative specifice locale şi centrale (DJTS, MTS); manager în unități de profil (de stat şi de drept privat); consilier sportiv, impresar sportiv;

 

Coordonator program studiu - prof.dr. Răzvan ENOIU

 

Plan învățământ

Competențe şi abilități dobândite:

  • să dezvolte competențe teoretico-metodice din domeniul specialității şi să interpreteze adecvat cerințele curriculare formulate la nivel național pe componentele sale, în funcție de nivelurile de învățământ preuniversitar / universitar, la care se realizează activitatea de predare-învățare-evaluare;
  • să aplice în demersul didactic, cunoştințele dobândite, într-o manieră intra, inter şi transdisciplinară;
  • să dezvolte capacități de acționare pedagogică integrală asupra personalității practicantului de activități motrice formale.
  • Scurtă descriere a programului de studii:
  • Programul aprofundează cunoştințele de specialitate achiziționate în ciclul de licență „Educație fizică şi sportivă” şi contribuie la formarea competențelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului tehnologii didactice integrate, compatibile cu satisfacerea cerințelor unui învățământ centrat pe subiect.

Perspective după finalizarea studiilor:

  • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiința sportului şi educației fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
  • Ocupații posibile: 233001 profesor în învățământul liceal, postliceal; 235104 expert învățământ; 235105 inspector şcolar; 235106 referent de specialitate în învățământ; 342217 organizator evenimente sportive; 342302 instructor de fitness; 342304 instructor de aerobic – fitness; 342305 instructor de educație fizică.

 

Coordonator program de studii: prof. dr. Balint Lorand

 

Plan învățământ

Competențe şi abilități dobândite:

să dezvolte competențe teoretico-aplicative pentru derularea activităților de prevenție şi recuperare a stării de sănătate;

să aplice informațiile acumulate, în scopul realizării de programe de intervenție adaptate categoriilor de vârstă, stării de sănătate şi gradului de afecțiuni funcționale diagnosticate;

să dezvolte capacități de acționare kinetoterapeutică, de prevenție sau recuperare (după caz), precum şi tehnici de comunicare adecvate stării de sănătate a pacientului.

Scurtă descriere a programului de studii:

Programul aprofundează cunoştințele de specialitate achiziționate în domeniul de licență „Kinetoterapie” şi contribuie la formarea competențelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului instrumente specifice de acționare asupra pacientului, precum şi mijloace de prevenție a degenerărilor motorii de tip funcțional, date de stilul de viață sau predispozițiile ereditare ale acestuia.

 

Perspective după finalizarea studiilor:

  • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiința sportului şi educației fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
  • Ocupații posibile: 226405 kinetoterapeut; 226406 profesor de cultură fizică medicală

 

Coordonator program de studii: lect. dr. Florentina Nechita

 

Plan învățământ