Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Știința Sportului şi Educației Fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe teoretico-aplicative din sfera psihomotricității în vederea îmbunătățirii calității vieții şi a eficientizării activităților profesionale, își perfecționează capacitățile de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării cercetării pe componenta de psihomotricitate. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul fundamental al Științei Sportului și Educației Fizice.

 

Discipline studiate: Teorii ale învățării și perfecționării psihomotrice, Tehnici de cercetare interdisciplinară, Statistica aplicată în psihomotricitate, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Cercetător în Educație Fizică şi Sport, Inspector școlar pentru educație permanentă, Consilier învățământ, Expert învățământ, Asistent de cercetare în pedagogie, consilier pentru tineret, inspector școlar pentru proiecte educaționale, Specialist în activitatea de coaching, Consilier sportiv, Evaluator proiecte.

 

Coordonator program studiu - lect.dr. Ioan TOHĂNEAN

 

Plan învățământ DPP

 • Managementul activităţilor formale – Educaţie fizică şi sportivă şcolară
 • Competenţe şi abilităţi dobândite:
 • să dezvolte competenţe teoretico-metodice din domeniul specialităţii şi să interpreteze adecvat cerinţele curriculare formulate la nivel naţional pe componentele sale, în funcţie de nivelurile de învăţământ preuniversitar / universitar, la care se realizează activitatea de predare-învăţare-evaluare;
 • să aplice în demersul didactic, cunoştinţele dobândite, într-o manieră intra, inter şi transdisciplinară;
 • să dezvolte capacităţi de acţionare pedagogică integrală asupra personalităţii practicantului de activităţi motrice formale.
 • Scurtă descriere a programului de studii: Traseul aprofundează cunoştinţele de specialitate achiziţionate în ciclul de licenţă „Educaţie fizică şi sportivă” şi contribuie la formarea competenţelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului tehnologii didactice integrate, compatibile cu satisfacerea cerinţelor unui învăţământ centrat pe subiect.
 • Perspective după finalizarea studiilor:
 • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
 • Ocupaţii posibile: 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal; 235104 expert învăţământ; 235105 inspector şcolar; 235106 referent de specialitate în învăţământ; 342217 organizator evenimente sportive; 342302instructor de fitness; 342304 instructor de aerobic – fitness; 342305 instructor de educaţie fizică.

 

 • Managementul exerciţiului fizic în recuperarea stării de sănătate
 • Competenţe şi abilităţi dobândite:
 • să dezvolte competenţe teoretico-aplicative pentru derularea activităţilor de prevenţie şi recuperare a stării de sănătate;
 • să aplice informaţiile acumulate, în scopul realizării de programe de intervenţie adaptate categoriilor de vârstă, stării de sănătate şi gradului de afecţiuni funcţionale diagnosticate;
 • să dezvolte capacităţi de acţionare kinetoterapeutică, de prevenţie sau recuperare (după caz), precum şi tehnici de comunicare adecvate stării de sănătate a pacientului.
 • Scurtă descriere a programului de studii: Traseul aprofundează cunoştinţele de specialitate achiziţionate în domeniul de licenţă „Kinetoterapie” şi contribuie la formarea competenţelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului instrumente specifice de acţionare asupra pacientului, precum şi mijloace de prevenţie a degenerărilor motorii de tip funcţional, date de stilul de viaţă sau predispoziţiile ereditare ale acestuia.
 • Perspective după finalizarea studiilor:
 • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
 • Ocupaţii posibile: 226405 kinetoterapeut; 226406 profesor de cultură fizică medicală

 

Coordonator program studiu - prof.dr. Lorand BALINT

Plan învățământ MAFNRSS

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Discipline studiate: modificări adaptive ale organismului în efortul fizic, știința sportului , metode de refacere și recuperare după efort, știința comunicării în antrenamentul sportiv metode avansate de cercetare în sport.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor - antrenor în cluburi sportive şcolare şi în asociații sportive; profesor – antrenor în cluburi sportive de drept privat; preparator fizic - funcționar public în structurile administrative specifice locale şi centrale (DJTS, MTS); manager în unități de profil (de stat şi de drept privat); consilier sportiv, impresar sportiv;

 

Coordonator program studiu - prof.dr. Răzvan ENOIU

 

Plan învățământ PSMS