Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Discipline studiate: Modificări adaptive ale organismului în efortul fizic, Știința sportului , Metode de refacere și recuperare după efort, Știința comunicării în antrenamentul sportiv, Metode avansate de cercetare în sport.

 

Perspective după finalizarea studiilor: cadru didactic în sistemul național de învățământ (îndeplinind și criteriile specifice minimale - absolvirea modulelor psihopedagogice), profesor - antrenor în cluburi sportive şcolare şi în asociații sportive; profesor – antrenor în cluburi sportive de drept privat; preparator fizic - funcționar public în structurile administrative specifice locale şi centrale (DJTS, MTS); manager în unități de profil (de stat şi de drept privat); consilier sportiv, impresar sportiv;

 

Coordonator program studiu - prof.dr. Răzvan ENOIU

 

Plan învățământ

Competențe şi abilități dobândite:

  • să dezvolte competențe teoretico-metodice din domeniul specialității şi să interpreteze adecvat cerințele curriculare formulate la nivel național pe componentele sale, în funcție de nivelurile de învățământ preuniversitar / universitar, la care se realizează activitatea de predare-învățare-evaluare;
  • să aplice în demersul didactic, cunoştințele dobândite, într-o manieră intra, inter şi transdisciplinară;
  • să dezvolte capacități de acționare pedagogică integrală asupra personalității practicantului de activități motrice formale.
  • Scurtă descriere a programului de studii:
  • Programul aprofundează cunoştințele de specialitate achiziționate în ciclul de licență „Educație fizică şi sportivă” şi contribuie la formarea competențelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului tehnologii didactice integrate, compatibile cu satisfacerea cerințelor unui învățământ centrat pe subiect.

Perspective după finalizarea studiilor:

  • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiința sportului şi educației fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
  • Ocupații posibile: 233001 profesor în învățământul liceal, postliceal; 235104 expert învățământ; 235105 inspector şcolar; 235106 referent de specialitate în învățământ; 342217 organizator evenimente sportive; 342302 instructor de fitness; 342304 instructor de aerobic – fitness; 342305 instructor de educație fizică.

 

Coordonator program de studii: prof. dr. Balint Lorand

 

Plan învățământ

Competențe şi abilități dobândite:

să dezvolte competențe teoretico-aplicative pentru derularea activităților de prevenție şi recuperare a stării de sănătate;

să aplice informațiile acumulate, în scopul realizării de programe de intervenție adaptate categoriilor de vârstă, stării de sănătate şi gradului de afecțiuni funcționale diagnosticate;

să dezvolte capacități de acționare kinetoterapeutică, de prevenție sau recuperare (după caz), precum şi tehnici de comunicare adecvate stării de sănătate a pacientului.

Scurtă descriere a programului de studii:

Programul aprofundează cunoştințele de specialitate achiziționate în domeniul de licență „Kinetoterapie” şi contribuie la formarea competențelor avansate pe linie profesională, oferind absolventului instrumente specifice de acționare asupra pacientului, precum şi mijloace de prevenție a degenerărilor motorii de tip funcțional, date de stilul de viață sau predispozițiile ereditare ale acestuia.

 

Perspective după finalizarea studiilor:

  • Continuarea studiilor pe domeniul fundamental „Ştiința sportului şi educației fizice”, prin ciclul III – studii universitare de doctorat.
  • Ocupații posibile: 226405 kinetoterapeut; 226406 profesor de cultură fizică medicală

 

Coordonator program de studii: conf.dr. Florentina Nechita

 

Plan învățământ

Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este Știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), studenții dobândind abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare eficientă a efortului fizic, planificare și programare a procesului de antrenament sportiv, nutriție, doping, fiziologie, psihologie sportivă, impresariat sportiv, cercetare avansată sau legislație în domeniu. Totodată, studenții au posibilitatea de a opta pentru specializarea într-o ramură sportivă, aprofundând studiile de la ciclurile anterioare de studii.

Specificul programului de master este direcționat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de performanță sau de înaltă performanță.

Discipline studiate: Consiliere în performanța sportivă, Tehnologii informatice aplicate în antrenamentul sportiv, Impresariat sportiv, management și legislație, Cercetare avansată în sportul de performanță, Fiziologie în performanța sportivă, Psihologia grupului sportiv, Fitness și estetică corporală, Biomecanică aplicată în antrenamentul sportiv, Specializare într-o ramură sportivă.

Perspective după finalizarea studiilor: cadru didactic în sistemul național de învățământ (îndeplinind și criteriile specifice minimale - absolvirea modulelor psihopedagogice), profesor - antrenor în cluburi sportive şcolare şi în asociații sportive; profesor – antrenor în cluburi sportive de drept privat; preparator fizic - funcționar public în structurile administrative specifice locale şi centrale; manager în unități de profil (de stat şi de drept privat); consilier sportiv, impresar sportiv.

 

Coordonator program de studiu: prof.dr. Răzvan Enoiu